PRO LAIKY I ODBORNÍKY

Přednášky o pohybu a nově i školení

Zaujala vás iniciativa Pohyb pro život nebo koncept cvičení PERMANENTO? Máte zájem o přednášku? Není problém... stačí se ozvat! Ráda připravím téma o pohybu na míru pro laiky i odborníky.

Aktuálně připravuji workshopovou přednášku s názvem "Pohybem do vlastního těla" do programu jarního Festivalu Evolution 2019. Bude to unikátní přednáška o pohybu a i trochu v pohybu. Představím cvičení PERMANENTO inspirované principy vývojové kineziologie a budu mluvit o tom, proč funguje a jak jednotlivé cviky ovlivňují tělo, mozek i duši. Některé z cviků si účastníci vyzkouší a domů si odnesou návod, jak je zařadit do každodenního života.

V březnu 2019 proběhne instruktážní školení PERMANENTO na míru pro personál Kulturně komunitního centra Prahy 7 a od dubna si místní obyvatelé budou moci chodit pravidelně protáhnout tělo a přirozeně promazat klouby i mozkové závity!

V minulých letech jsem přednášela o pohybu pro seniory Prahy 4 (organizované MČ Praha 4) a Prahy 7 (organizované Kulturně komunitním centrem, které patří pod Asociaci občanských poraden). V prvním roce spolupráce (2017) se témata týkala významu pohybu pro osoby v pokročilém věku. V druhém roce (2018) jsem navázala tématy zaměřenými na význam okolního prostředí a jak ho využít k pohybu.

... a ještě dříve jsem přednášela v českém i anglickém jazyce například na těchto akcích:

 • Na pohyb bychom neměli zapomínat, i když zapomínáme
  Mezinárodní konference s názvem Stále jsem tady - nefarmakologické přístupy v léčbě Alzheimerovy choroby v Kadani (2016).
 • Hodnocení prostředí s ohledem na soběstačnost
  Přednáška v rámci kurzu Kazuistiky geriatrických syndromů ' Česká lékařská komora, Praha (2016).
 • Staying One Step Ahead of Death: Walking Speed, Mortality and Self-rated Health
  Oral presentation at annual GSA conference ' Atlanta, Georgia (2009).
 • A Novel Approach to Estimate Overall Functional Fitness in Older Adults: A Pilot Study
  Poster presentation at annual GSA conference ' Atlanta, Georgia (2009).
 • Overall Functional Fitness among Older Adults: Application of Structural Equation Model
  Poster presentation at the WSU's IOG Fall Poster Session ' Detroit, Michigan (2008)
 • Effect of dance therapy on mobility in inhabitants of residential homes. Healthy and Active Ageing for All Europeans
  International associations of gerontology and geriatrics, VI. European Congress ' Saint Petersburg, Russia (2007)
Více viz BIO

Odborné články a další texty

Aktálně připravuji s kolegyní Doc. MUDr. Ivou Holmerovou, Ph.D. a kolektivem autorů unikátní monografii o stárnutí pro odbornou i poučenou laickou veřejnost. Rozhodli jsme se, že se pokusíme téma stárnutí zpracovat tak, aby se odborník nenudil a zároveň aby textu rozumněl i "normální" smrtelník. Stáří se přeci jen týká každého z nás a to, jak ho prožijeme, závisí především právě na každém z nás. Chceme ukázat, že mnoha problémům lze předcházet, ale že i když nastanou, tak s nimi lze smysluplně žít a dožít. Tak uvidíme, jak se nám to povede.

V roce 2018 jsem psala články o pohybu a zdraví a jejich více či méně zjevných souvislostech pro časopis Běhej.com!

... a zároveň jsem autorkou mnoha odborných článků pro přední vědecké časopisy. Například:

 • Macháčová K., Vaňková H., Holmerová I., Čábelková I., Volicer L. (2018)
  Ratings of activities of daily living in nursing home residents: comparison of self- and proxy ratings with actual performance and the impact of cognitive status. European Journal of Ageing; IF 1.177.
 • Macháčová K., Holmerová I. (2016)
  Zkušenosti s hodnocením soběstačnosti: Jak ji vidí křehcí senioři v pokročilém věku a jak jejich pečovatelé. Geri a Gero; 5 (3): 117-121
 • Machacova K., Vankova H., Veleta P., Volicer L., Holmerova I. (2015)
  Dance as prevention of late life functional decline among nursing home residents. JAG; IF 0.923.
 • Vankova H., Holmerova I., Machacova K., Volicer L., Veleta P., Celko A.M. (2014)
  The effect of dance on depressive symptoms in nursing home residents. J Am Med Dir Assoc, 15(8): 582-7; IF 4.781.
 • Neufeld S., Machacova K., Mossey J., Luborsky M. (2013)
  Walking Ability and Its Relationship to Self-Rated Health in Later Life. Clinical Gerontologist, 36(1): 17-32; IF 2,772.

Více viz BIO