I TEORIE TU MÁ SVÉ MÍSTO

Posledních deset let jsem se věnovala především výzkumu. Je to něco, co mě naplňuje a mám v plánu v tom i pokračovat! Ráda věcem rozumím a věřím, že propojení praxe a teorie je důležité a pro obě strany přínosné. V oborech, kde to je možné, by se ideálně měla teorie s praxí prolínat, doplňovat a navzájem zkvalitňovat. V případě iniciativy Pohyb pro život se to i přímo nabízí.

Na čem aktuálně pracuji?

V současné době s kolegy z Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO) při Fakultě Humanitních Studií na Karlově Univerzitě připravujeme výzkumný projekt s názvem "Krátkodobý a dlouhodobý vliv cvičení cíleného na obnovení reflexivní kontroly na funkční a psycho-sociální stav u seniorů žijících v domácím prostředí" zaměřený na ověření účinků PERMANENTA u seniorské populace.

Máte zájem o spolupráci?

Jako autorka jsem otevřená novým myšlenkám a ráda se připojím do výzkumného týmu zaměřeného na problematiku související s pohybovou aktivitou a funkční zdatností.