PÁR SLOV Z MÉHO ŽIVOTA

Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D.

Jmenuji se Kateřina Macháčová, jsem zakladatelkou iniciativy POHYB PRO ŽIVOT a autorkou konceptu cvičení PERMANENTO. Ráda se hýbu, píšu, přednáším, vymýšlím nové věci a pracuji s lidmi! Mým cílem je nejen šířit vše, co o pohybu vím, ale rozhýbat i nerozhýbatelné :)

Pohyb vždy byl, je a bude důležitou součástí mého života. Jen se postupně mění jeho forma s ohledem na aktuální možnosti, stav a cíle. Vrcholový trénink už je za mnou a funkčnost převládá nad výkonností. Před několika lety jsem se setkala s přístupem cvičení inspirovaným vývojovou kineziologií (tedy pohyby z prvního roku života), který mě nadchl. Od té doby tento způsob cvičení nejen rozvíjím, ale hlavně aplikuji na sobě a šířím dál! A jen si říkám, že je škoda, že jsem tohle nevěděla v době, kdy jsem byla v kanoistické reprezentaci a trénink brala opravdu vážně! Nebo i později, když jsem závodila v terénním triatlonu nebo na horském kole.

Na teoretické úrovni se pohybem a pohybovou aktivitou zabývám od roku 1999. Vystudovala jsem Fakultu tělesné výchovy a sportu při Karlově univerzitě v Praze. Důležitost pohybu pro osoby v pokročilém věku, kdy nejde o výkony, ale o zvládání každodenních aktivit a zachování soběstačnosti po co nejdelší dobu, jsem si začala uvědomovat už během studia. Rozhodla jsem se tomuto tématu věnovat podrobněji v rámci postgraduálního programu, který jsem v roce 2009 úspěšně ukončila. Absolvovala jsem dlouhodobou zahraniční stáž v USA na Institutu Gerontologie při Wayne State University v Detroitu, kde jsem se téměř tři roky zabývala vlivy pohybové aktivity a funkční zdatnosti na nejrůznější aspekty života seniorů nebo osob s tělesným omezením. Od roku 2012 jsem členem týmu Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO) při Fakultě humanitních studií na Karlově univerzitě. Od ledna 2021 vedu projekt Permanento věku navzdory podpořený Nadačním fondem Veolia, který má pomoci všem seniorům zařadit do života každodenní pohyb. No a kromě tototo od září 2020 učím prvňáčky na ZŠ Amos. Je to náročné, ale každý den děkuji za tuto příležitost... je to ta nejlepší škola pro mě ;) - učím se každý den a vážím si toho!

...


Odborná monografie

Macháčová K., Holmerová I. et al. (2019) Aktivní gerontologie aneb Jak stárnout dobře. Mladá Fronta a.s., Praha, ISBN 978-80-7571-037-6 (FHS UK), ISBN 978-80-204-5489-8 (MF)

Přehled odborných publikací

Macháčová K., Vaňková H., Holmerová I., Čábelková I., Volicer L. (2018)
Ratings of activities of daily living in nursing home residents: comparison of self- and proxy ratings with actual performance and the impact of cognitive status. European Journal of Ageing; IF 1.177.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10433-018-0456-5?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst

Macháčová K., Holmerová I. (2016)
Zkušenosti s hodnocením soběstačnosti: Jak ji vidí křehcí senioři v pokročilém věku a jak jejich pečovatelé. Geri a Gero; 5 (3): 117-121
www.prolekare.cz/geriatrie-gerontologie-clanek/zkusenosti-s-hodnocenim-sobestacnosti-jak-ji-vidi-krehci-seniori-v-pokrocilem-veku-a-jak-jejich-pecovatele-
59136

Machacova K., Vankova H., Veleta P., Volicer L., Holmerova I. (2015)
Dance as prevention of late life functional decline among nursing home residents. JAG; IF 0.923.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26320145

Vankova H., Holmerova I., Machacova K., Volicer L., Veleta P., Celko A.M. (2014)
The effect of dance on depressive symptoms in nursing home residents. J Am Med Dir Assoc, 15(8): 582-7; IF 4.781.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26320145

Neufeld S., Machacova K., Mossey J., Luborsky M. (2013)
Walking Ability and Its Relationship to Self-Rated Health in Later Life. Clinical Gerontologist, 36(1): 17-32; IF 2,772.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4283213/pdf/nihms-637040.pdf

Macháčová, K. (2013)
Problematika hodnocení tělesné způsobilosti u seniorské populace. Geri a Gero; 3(2):131-133.
www.prolekare.cz/geriatrie-gerontologie-clanek/problematika-hodnoceni-telesne-zpusobilosti-u-seniorske-populace-41565?confirm_rules=1

Machacova, K., Lysack, C., Neufeld, S. (2011)
Self-rated Health Among Patients with Spinal Cord Injury: What Is the Role of Physical Ability? Journal of Spinal Cord Medicine. 34(3): 265-272; IF 1,102.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3127365/pdf/scm-34-265.pdf

Lysack, C., Neufeld, S., Machacova, K. (2010)
Self-rated Health among Spinal Cord Injury Survivors: directions for future research. International Journal of Therapy and Rehabilitation. 17(12): 588-593.
web.b.ebscohost.com/...

Holmerova I., Machacova K., Vankova H. et al. (2010)
Effect of the Exercise Dance for Seniors (EXDASE) Program on Lower-Body Functioning Among Institutionalized Older Adults. Journal of Aging and Health. 22(1):106-19; IF 1,448
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19934443

Macháčová K., Bunc V., Vaňková H., Holmerová I., Veleta P. (2007)
Zkušenosti s hodnocením tělesné zdatnosti u seniorské populace. Česká geriatrická
revue. 5(4): 248-253.
www.geriatrickarevue.cz/pdf/gr_07_04_09.pdf

Přehled odborných přednášek

Macháčová K. (2016)
Na pohyb bychom neměli zapomínat, i když zapomínáme
Mezinárodní konference s názvem Stále jsem tady - nefarmakologické přístupy v léčbě Alzheimerovy choroby v Kadani

Macháčová K. (2016)
Hodnocení prostředí s ohledem na soběstačnost
Přednáška v rámci kurzu Kazuistiky geriatrických syndromů ' Česká lékařská komora, Praha

Macháčová K. (2015)
Hodnocení prostředí s ohledem na soběstačnost
Přednáška v rámci kurzu Hodnocení funkčního stavu s ohledem na geriatrické syndromy ' Institut postgraduálního vzdělávání, Praha

Macháčová K. (2011)
Význam pohybu pro tělesné a duševní zdraví člověka
Přednáška pro odborný personál domovů pro seniory ' Domov důchodců - Morava

Machacova K., Bunc V., Adamo D.E. (2010)
The Weighted Sum: A More Accurate Way to Estimate Overall Functional Fitness
Oral presenatation at EGREPA conference ' Prague, Czech Republic

Machacova K., Neufeld S., Luborsky M. (2009)
Staying One Step Ahead of Death: Walking Speed, Mortality and Self-rated Health
Oral presentation at annual GSA conference ' Atlanta, Georgia

Machacova K., Adamo D.E., Bunc V. (2009)
A Novel Approach to Estimate Overall Functional Fitness in Older Adults: A Pilot Study
Poster presentation at annual GSA conference ' Atlanta, Georgia

Machacova K., Bunc V. (October 2008)
Overall Functional Fitness among Older Adults: Application of Structural Equation Model
Poster presentation at the WSU's IOG Fall Poster Session ' Detroit, Michigan

Vankova, H., Machacova, K., Veleta, P., Holmerova, I. (July 2007)
Effect of dance therapy on mobility in inhabitants of residential homes. Healthy and Active Ageing for All Europeans
International associations of gerontology and geriatrics, VI. European Congress ' Saint Petersburg, Russia

Macháčová K. (2007)
Diagnostika tělesné zdatnosti u seniorské populace
Prezentace na konferenci Globální stárnutí - Pražské gerontologické dny ' Fakulta Tělesné Výchovy a Sportu UK, Praha

Macháčová K. (2007)
Motorické testy pro hodnocení tělesné zdatnosti u seniorské populace
Prezentace na Studentské vědecké konferenci ' Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc

Macháčová K. (2007)
Vliv pohybové aktivity na duševní zdraví
Prezentace na Studentské vědecké konferenci ' Fakulta sportovních studii MU, Brno

Macháčová K. (2006)
Hodnocení tělesné zdatnosti u seniorské populace
Prezentace na Studentské vědecké konferenci ' Fakulta Tělesné Výchovy a Sportu UK, Praha