I TEORIE TU MÁ SVÉ MÍSTO

Posledních deset let jsem se věnovala především výzkumu. Je to něco, co mě naplňuje a mám v plánu v tom i pokračovat. Ráda věcem rozumím a věřím, že propojení praxe a teorie je důležité a pro obě strany přínosné. V oborech, kde to je možné, by se ideálně měla teorie s praxí prolínat a doplňovat. V případě iniciativy Pohyb pro život se to přímo nabízí. Jedním z příkadů je tříletý projekt (2021 - 2023) podpořený NF Veolia, který sice není výzkumný, ale za pozornost určitě stojí! Na něj pak přímo navazuje výzkumný projekt s názvem "Vliv pohybově-vzdělávacího programu inspirovaného principy vývojové kineziologie na determinanty sarkopenie a křehkosti v pozdním věku", jehož žádost o financování byla podána v červnu 2021. S kolegy z Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO) při Fakultě Humanitních Studií na Karlově Univerzitě tedy aktuálně vyčkáváme na výsledek.


Máte zájem o spolupráci?

Jako autorka jsem otevřená novým myšlenkám a ráda se připojím do výzkumného týmu zaměřeného na problematiku související s pohybovou aktivitou a funkční zdatností. Aktuálně spolupracuji s kolegy na FHS UK a FTVS UK.


Přehled odborných publikací

Macháčová K., Vaňková H., Holmerová I., Čábelková I., Volicer L. (2018)
Ratings of activities of daily living in nursing home residents: comparison of self- and proxy ratings with actual performance and the impact of cognitive status. European Journal of Ageing; IF 1.177.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10433-018-0456-5?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst

Machacova K., Vankova H., Veleta P., Volicer L., Holmerova I. (2015)
Dance as prevention of late life functional decline among nursing home residents. JAG; IF 0.923.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26320145

Vankova H., Holmerova I., Machacova K., Volicer L., Veleta P., Celko A.M. (2014)
The effect of dance on depressive symptoms in nursing home residents. J Am Med Dir Assoc, 15(8): 582-7; IF 4.781.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26320145

Neufeld S., Machacova K., Mossey J., Luborsky M. (2013)
Walking Ability and Its Relationship to Self-Rated Health in Later Life. Clinical Gerontologist, 36(1): 17-32; IF 2,772.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4283213/pdf/nihms-637040.pdf

Machacova, K., Lysack, C., Neufeld, S. (2011)
Self-rated Health Among Patients with Spinal Cord Injury: What Is the Role of Physical Ability? Journal of Spinal Cord Medicine. 34(3): 265-272; IF 1,102.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3127365/pdf/scm-34-265.pdf

Lysack, C., Neufeld, S., Machacova, K. (2010)
Self-rated Health among Spinal Cord Injury Survivors: directions for future research. International Journal of Therapy and Rehabilitation. 17(12): 588-593.
web.b.ebscohost.com/...

Holmerova I., Machacova K., Vankova H. et al. (2010)
Effect of the Exercise Dance for Seniors (EXDASE) Program on Lower-Body Functioning Among Institutionalized Older Adults. Journal of Aging and Health. 22(1):106-19; IF 1,448
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19934443

Více viz BIO