Proč zrovna lezení po čtyřech?

24.09.2018

Lidskému organismu trvá přibližně rok, než se vůbec dopracuje ke vzpřímenému postoji a umožní nám vykročit životu vstříc. A právě lezení hraje v tomto složitém procesu velmi důležitou roli. Abychom mohli plně pochopit základní princip, je třeba si uvědomit jeden fakt. A sice to, že mozek ovlivňuje pohyb a pohyb zase mozek. Vzniká tak jedinečná a naprosto zásadní spolupráce, která nás všechny utváří a provází celým životem.

V prvním roce jsme si všichni museli osvojit několik základních pohybů nebo-li pohybových vzorců, které tvoří základ vývojové kineziologie. Každý z nich má svou nezastupitelnou funkci v psychomotorickém vývoji a lezení není výjimkou. Jde o poměrně pokročilý pohybový vzorec tvořící základ chůze. V podstatě spojuje naše tělo v jeden funkční celek. Nejprve se ale musí spojit mozek v jeden funkční celek.

Jak je všeobecně známo, mozek je tvořen levou a pravou hemisférou. Každá z hemisfér se zabývá něčím malinko jiným a řídí odlišné funkce. Ta levá - analytická, se zaměřuje na funkce spojené s logickým myšlením, matematikou či slovním vyjádřením a ta pravá - syntetická, je spíše intuitivní a kreativní a umožňuje určitý nadhled a chápání kontextu. Téměř vždy je jedna z hemisfér dominantní a do značné míry charakterizuje způsob myšlení daného jedince. Ovšem pro život potřebujeme obě dvě. Proto je tak důležitá kvalita propojení umožňující jejich spolupráci. Bez té bychom nebyli schopni přečíst ani knihu. Tedy přesněji řečeno, přečíst bychom ji mohli, ale unikl by nám obsah. I k řešení matematických úloh potřebujeme jistý nadhled a představivost. Navíc kvalita tohoto propojení se odráží i v našem pohybovém projevu. Lépe vnímáme své tělo a můžeme se hýbat efektivněji.

Ale protože pohyb zároveň ovlivňuje mozek, tak to můžeme vzít z druhé strany a pohybem ovlivňovat kvalitu mozkových struktur. Zmiňované propojení hemisfér tak významně stimulují tzv. kontralaterální pohyby. Jde o pohyby, kdy dochází k současnému zapojování levé ruky a pravé nohy a naopak. Ukázkovým příkladem je například chůze. Ne s rukama v kapsách, ale taková ta rázná, kdy kromě nohou dochází k aktivnímu zapojení rukou. Nebo běh. Anebo lezení. A protože lezení v motorickém vývoji předchází chůzi, zaměříme se právě na něj. Má totiž mnoho dalších velmi významných účinků.

Lezení například pomáhá tělu získat svalovou sílu a další motorické dovednosti, které mu později umožní se postavit a udělat první krok. Nejde jen o sílu větších svalových skupin, ale i menších svalů na rukou či prstech, které budou plně využity později k psaní či zajišťování dalších jemnějších motorických dovedností. Je to tedy naprosto dokonalá posilovna celého těla. Ovšem lezení pomáhá batolatům získat i potřebnou rovnováhu. K tomu, aby byly schopné se lezením přemísťovat, tak musí překonat nestabilní polohu, kdy se na krátkou chvilku opírají jen o dvě končetiny. Navíc trénují koordinaci očí a ruky. Dále lezení učí batolata prostorové orientaci a efektivnímu překonávání překážek v cestě za svým cílem. Rovněž trénují binokulární vidění. Obrazy vnímané oběma očima se spojí v jeden celek a umožní vnímat hloubku. Dále se významně podílí na zlepšení nervosvalové koordinace, protože musí současně zpracovávat vjemy hned z několika zdrojů (oči, uši, proprioreceptory). A to nejzajímavější na závěr. Batolata lezením začínají budovat sebedůvěru. Poprvé se mohou sami rozhodnout o tom, kam se vydají a nesou za to první dávku zodpovědnosti.

Když už ale umíme chodit, tak proč bychom se měli vracet k lezení?

Protože účinky lezení se s věkem nemění. Proč tedy nevyužít takto jednoduchého pohybu ve svůj prospěch a opravit či zpevnit jeden ze základních kamenů motoriky a kondice! Naprostá většina z nás má i co opravovat nebo zpevňovat. Někdy ani nevíme, která ruka nebo noha je jaká. Nevěříte? Tak si to zkuste... inspirovat se můžete přiloženým videem. V průběhu života se naše těla na jednu stranu formovala, ale i deformovala - nejčastěji nadměrným sezením, nedostatkem přirozeného pohybu nebo naopak příliš jednostranným zatěžováním. Postupně jsme se všichni více či méně vzdálili originálnímu nastavení, ke kterému jsme byli stvořeni a nezvládáme základy. Netrpí jen tělo, ale i mozek a duše. Pouhým lezením můžete úplně přirozeně opravit spoustu škod. Je to skvělá posilovna na svaly i mozkové závity! A třeba vám lezení pomůže najít ztracenou sebedůvěru ;). Kdo ví?