V dnešní době je nutné vědomě a denně pečovat o tělo, aby mohlo fungovat správně a v harmonii! Čím dříve začnete, tím lépe.

Proč? Protože moderní způsob života správné fungování a harmonii našeho organismu příliš nepodporuje. Přirozený pohyb se z našich životů nenápadně vytrácí. Většina z nás se hýbe málo, nepravidelně nebo příliš jednostranně. Navíc hodně času prosedíme. Svou roli hraje i všudypřítomný stres a tlak na výkonnost. Zdravotní komplikace všeho druhu, sportovní zranění nebo omezování pohyblivosti a potažmo oblíbených činností jsou často jen zbytečnými důsledky. Řešení může být jednoduché. Zkuste cvičení PERMANENTO inspirované vývojovou kineziologií!

Jak začít? Ideálně na jednom z workshopů, kde se v průběhu tří hodin naučíte jak a proč. Stačit pak bude pár minut denně. Nově můžete využít i mobilní aplikaci PERMANENTO , která vám představí principy a základní pohyby a hlavně pak pomůže se cvičením doma. Udržovat a zdokonalovat se můžete na pravidelných lekcích (4 lokality).

Autorka konceptu cvičení PERMANENTO Mgr. Kateřina Macháčová, PhD. se pohybem profesionálně zabývá od roku 1999. Několik let působila na univerzitě v USA. Kromě cvičení přednáší, píše odborné texty a věnuje se výzkumu v rámci Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče při FHS UK. Ve své práci tak propojuje výsledky nejnovějších empirických studií s osobními zkušenostmi (více).

Aktuální novinky najdete na FB @pohybprozivot a @permanento - pak už vám nic neunikne! 

Nová kniha o stárnutí pro laiky i odborníky

- objednat můžete zde -

Populace naší planety stárne a není pochyb, že je potřeba se k tomuto fenoménu postavit čelem. Kniha Aktivní gerontologie aneb Jak stárnout dobře je reakcí na aktuální situaci s cílem pomoci nejen odborníkům, ale i každému z nás, porozumět komplexní problematice stárnutí a nalézt rovnováhu pro sebe i společnost. Cílem knihy je propojit teoretické poznatky a klinickou praxi, na jejichž základě bude možné vytvářet prostředí, kde budeme moci všichni stárnout dobře.

Kniha vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace a výsledků nejnovějších empirických studií. Tento globální a teoretický pohled zcela ojedinělým způsobem zasazuje do českého prostředí a praxe. Na své si přijdou odborníci i laická veřejnost. Přeci jen se stáří dotýká každého z nás. Kniha je rozdělena do tří sekcí. První sekce je věnována fenoménu stáří z různých úhlů pohledu a v širších souvislostech. Bourá zaběhnuté mýty, zavádí nové pojmy a souvislosti a definuje koncepci geriatrické péče. Druhá sekce detailně rozebírá klíčové problémy stárnutí. U každého problému popisuje, proč a jak vzniká, jaké má dopady na praktický život seniora a jeho okolí, jak ho můžeme diagnostikovat a jaká opatření zavést. Nezapomíná ani na pečující, kteří jsou často opomíjeni a téměř vždy nedoceněni. Čtenáři zde najdou spoustu příkladů, skutečných situací a praktických tipů. Poslední, třetí, sekce pak představí první střípky aktivní gerontologie u nás a příklady dobré praxe. Cílem je ukázat, že mnoha problémům lze předcházet a že i když nastanou, tak s nimi lze smysluplně žít.

Na obsahu se podíleli odborníci z řad lékařů, lékařů - geriatrů, akademiků, filosofů, psychologů, sociálních pracovníků či pečovatelů pod vedením Mgr. Kateřiny Macháčové, Ph.D. a Doc. MUDr. Ivy Holmerové, Ph.D..

Nejnovější články o pohybu v širších souvislostech

Do nedávna jsem si libovala, jak to je skvělé mít krásně rozhýbaný krk. A to jsem si přímo neuvědomovala, že kromě toho je i pěkně silný. A za to jsem teď opravdu vděčná, protože mi pevné svaly kolem krku a šíje udrželi hlavu rovně při prudkém nárazu. Díky tomu jsem si vaz přerazila tak šikovně, že tu stále jsem. Jen...

Víte, kolikrát se zhruba nadechneme za den? 25 000 krát... za život to pak může být 690 000 000 nádechů. A v dnešní době je většina z nich špatně... a dopady jsou dost zásadní. Čtěte a dočtete se 🧐 možná budete překvapeni!

Tento přístup ale neplatí jen pro současnou situaci. Měl by být samozřejmostí. Abychom jako společnost mohli zajistit potřebnou péči těm, kdo ji budou potřebovat, tak v první řadě musí každý udělat maximum sám za sebe. A tady si dovoluji říct, že máme rezervy. Zůstanu u problematiky zdraví a péče. Všichni minimálně tušíme, že udržitelnost systému...