POHYB PRO ŽIVOT je iniciativa zabývající se pohybem v tom nejširším slova smyslu a jeho vlivy na náš organismus a potažmo průběh a kvalitu života!

Pohyb zaujímá v našich životech možná mnohem důležitější roli, než si je většina z nás ochotna připustit. Navíc s přibývajícími léty tato role ještě významně stoupá. Byli jsme stvořeni k pohybu a to v KAŽDÉM věku. Bez pohybu zkrátka nemůžeme dlouhodobě fungovat – ani teď a už vůbec ne pak. Bohužel pohyb se s věkem a se stále dostupnějšími technologiemi postupně vytrácí. Nejrůznější zdravotní komplikace jsou jen důsledkem. Je na čase to změnit a vrátit pohyb (nejlépe ten zdravý a přirozený) tam, kam patří – do každodenního života. Nikdy není pozdě a ani příliš brzy!!! Jen vy sami budete nejlépe vědět, kdy je ten pravý okamžik začít.

Cílem je vám pak pomoci naučit se rozumět vašemu tělu, vnímat jeho potřeby a efektivně se o něj starat tak, aby vám bylo oporou navzdory přibývajícím létům! Důvodů je víc než dost…

CO JE AKTUÁLNĚ V NABÍDCE

Pohybově-vzdělávací kurzy PERMANENTO, kde se v průběhu deseti lekcí naučíte efektivně a zároveň přirozeně udržovat své tělo v takové kondici, které vám umožní žít aktivně a hlavně dle svých představ věku navzdory anebo právě pro to!

Přednášky s ukázkami cvičení pro ty, kdo by si chtěli vše ozkoušet a dozvědět se víc, než se případně zapíšou do kurzu! Kromě toho moc ráda připravím přednášku na libovolné téma související s pohybem a zdravím či stárnutím pro libovolné publikum!

A protože ráda věcem rozumím, stálé věnuji část své energie výzkumu. Věřím, že propojení praxe a teorie obohatí nejen mě, ale může být přínosem i pro vás.